Oikeusministeriö ehdottaa korkokaton laajentamista yli 2000 euron lainoihin

Oikeusministeriö ehdottaa muistiossaan pikavippien korkokattolain laajenemista myös yli 2000 euron vippeihin. Alle 2000 euron luotoille eli pikavipeille, 50%:n korkokatto on ollut voimassa jo vuodesta 2013. Oikeusministeriö ehdottaakin nyt harkittavaksi korkokattoa myös isoille kulutusluotoille, eli yli 2000 euron lainoille. Oikeusministeriössä valmistuneessa arvomuistiossa, pohditaan korkokaton laajentumisen lisäksi muita keinoja puuttua pikavippeihin liittyviin ongelmiin. Esille tulleisiin ongelmiin on puututtu viime vuosina jo monin keinoin, joista viimeisimpänä ja ministeriön mukaan vaikutuksiltaan merkittävimpänä on pidettävä vuoden 2013 lakimuutosta. Korkokaton 50 prosenttia lisättynä viitekorolla, kuten nyt on säädetty alle 2000 euron lainoihin, todellinen vuosikorko ei saa nousta käytännössä 51% yli. Suuremmissa lainoissa vastaavaa säätelyä ei ole, joten niiden korot ovat voineet nousta hyvinkin korkealle. Ministeriön mukaan pikaluotoista aiheutuukin edelleen kuluttajille velkaantumisen ongelmia. On huomattavaa, että jokaisen ikäryhmän kohdalla velkaantumisaste on nousussa. Lisäksi pienlainoihin liittyvät velkaantumistuomiot ovat määrältään edelleen merkittävä osa kaikista annetuista velkomustuomioista. Vaikkakin viime vuosina velkomustuomiot ovat jonkin verran vähentyneet. Oikeusministeriön muistiossa on ehdotelma korkokaton rikkomisesta aiheutuvien seuraamusten koventamisesta niin, että tällaisissa tilanteissa kuluttaja vapautuisi täysin luottokustannusten maksamisesta. Kuluttaja-asiamiehelle myös toivotaan mahdollisuutta harkita seuraamusmaksun määräytymistä, mikäli luotonantaja rikkoo kuluttajasuojalaissa määrättyjä ehtoja. Oikeusministeriön muistio on ollut lausuntokierroksella helmikuun 2017 loppuun saakka. Mahdollisista jatkotoimista on tarkoitus päättää tämän jälkeen.

READ  Maksullinen takaus kiellettiin