Kulutusluottojen runsas kasvu Fivan selvityksen alla

Myös Takuusäätiö on huolissaan entistä suurempien luottojen hankinnasta

Kuten aiempina vuosina, kulutusluottojen hankkiminen on näyttäytynyt entistä suurempana. Kun tarkastellaan pelkkiä eri luottolaitosten myöntämiä vakuudettomia kulutusluottoja, kanta on noussut pelkästään kesäkuussa jo 12 prosenttiyksikön vuotuiseen kasvuun. Tämä on Finanssivalvonnan arvion mukaan korkea nousu. Asian kokonaisarviota vaikeuttaa kuitenkin se, ettei esim. ulkomaisten toimijoiden myöntämistä lainoista ole saatavilla tarpeeksi selkeää tietoa.

Syyksi arvioidaan ainakin taloudellisen tilanteen koheneminen ja huomattavan alhainen korkotaso. Tällöin on huomattavissa kulutushalukkuuden kasvua, johon haetaan helpotusta kulutusluottojen muodossa. Myös luoton saamisen helppoudella, kulutusluottoa tarjoavien palvelujen lisääntyessä on selkeä vaikutus lainojen ottamiseen, kertoo Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.

Tämän vuoksi Fiva on nähnyt tarpeen, luottoa myöntävien palvelujen tarkemman selvittämisen aloittamiseksi. Arvioinnin kohteeksi on valittu esim. kulutusluottojen mainonnan erityispiirteet ja se, millä ehdoin asiakkaille myönnetään lainoja. Positiivisen luottorekisterin arvo on myös noussut taas keskustelun aiheeksi.

On selvitettävä, tulisiko myös Suomessa merkittävimmän osan luoton myöntämisestä olla toimiluvan varaista toimintaa. Ruotsissa ja osassa muita maita tämä on jo yleinen käytäntö. Myös muuhun luotonantoon on paineita saada kohtuuttomia luottoehtoja rajaavia säädöksiä.

Velan kasaantuminen on todellinen ongelma osalle

Finanssivalvonta kokee huolestuttavaksi, että osalle kotitalouksista suurien velkojen kasaantuminen ja velan korkea taso alkaa olla todellinen ongelma. Puhutaan, että pienin osa kotitalouksista on suorastaan ylivelkaantuneita. Puolet kotitalouksien velkataakasta onkin n. 10 % kannettavana. Fiva on huolissaan erityisesti tämän osan kasvamisesta, jolloin sellaisten kotitalouksien määrä lisääntyy, jotka eivät voi hoitaa velkojaan.

Takuusäätiö on velkaongelmien kanssa painiville usein tuttu kumppani ja avun hakemisen kohde. Toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar näkee, että tämän hetken kulutusluottojen erityispiirteet näkyvät tavallisesti velkaneuvonnassa muutamien vuosien kuluessa. Pantzar arvioi, että kulutusluottojen kasvun taustalla on suurempi muutos liittyen rahankäyttöön ja hankintoihin. Esimerkiksi luottokortin saaminen on yleistynyt ja niitä saa jo useasta kulutustuotteita myyvistä liikkeistä. Lisäksi laskulle ostaminen yleistyy samaa tahtia kuin erilaiset verkkokaupat. Myös lainaa ilman vakuuksia haetaan enemmän ja havaittavissa on luottosummien kasvua, että jonkinlaista harkinnan vähenemistä.

Huomio siihen, kenellä on mahdollisuus saada lainaa

Kuluttajan on aina vain vaikeampi arvioida sitä, mihin hänen rahansa kuluvat. Tämä vaatii kuluttajalta itseltäänkin aiempaa enemmän selvittämistä ja rahan käytön arviota. Erityisesti se, mihin on rahaa ja mihin taas ei, tarvitaan lisää tietoisuutta.

Myös luotonantajien vastuuta tulisi lisätä siten, että aiempaa tarkemmin selvitetään kunkin hakijan maksukykyä verrattuna haettuun luottoon. Tämä tarkoittaa käytännön tasolla eräänlaisen positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa ja päivittämistä. Ko. Rekisteristä olisi selkeästi nähtävissä myös hakijan muut velat ja maksukäyttäytyminen. Positiivinen luottorekisteri toisi näkyväksi tilanteet, joissa asiakas pyrkii hoitamaan velkojaan hankkimalla uutta velkaa. Tällä hetkellä Pantzarin arvion mukaan, tällainen toiminta voi jatkua huomaamatta jopa vuosien ajan ja tulla asiakkaalle itselleenkin ikään kuin huomaamatta.


Tuoreimpia uutisia sivustoltamme:

Kulutusluottojen runsas kasvu Fivan selvityksen alla

Kuten aiempina vuosina, kulutusluottojen hankkiminen on näyttäytynyt entistä suurempana. Kun tarkastellaan pelkkiä eri luottolaitosten myöntämiä vakuudettomia kulutusluottoja, kanta on noussut pelkästään kesäkuussa jo 12 prosenttiyksikön vuotuiseen kasvuun.

Suomalaisten velkataso noussut ennätyksiin

Suomalaisten velkaantuneisuusaste oli syksyllä 2017 tarkasteltuna liki 128 prosenttia. Luku saadaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat siihen, millaiset tulot kotitalouksilla on käytettävissään vuoden aikana. Velkaantuneisuusaste on ollut nousussa viimeisten 20 vuoden ajan ja nykyiset lukemat ovatkin uusissa ennätyksissä.

Pikavippi ilman luottotietoja?

Onko olemassa sellaisia pikavippipalveluita, joista on mahdollista saada pikavippi ilman luottotietoja?

Rahaa ei saa suomessa halvalla

Pikaluottojen korkokatto on asetettu säätämään alle 2 000 euron lainojen kohtuuttomia korkoja. Pikavippifirmat ovat kuitenkin tuoneet markkinoille tuotteita, joilla rajaa voi helposti kiertää. Asiaan ottaa kantaa Risto Malin, joka on Talouselämän ja Mainonta&Markkinoinnin toimittaja.

Oikeusministeriö ehdottaa korkokaton laajentamista yli 2000 euron lainoihin

Oikeusministeriö ehdottaa muistiossaan pikavippien korkokattolain laajenemista myös yli 2000 euron vippeihin. Alle 2000 euron luotoille eli pikavipeille, 50%:n korkokatto on ollut voimassa jo vuodesta 2013. Oikeusministeriö ehdottaakin nyt harkittavaksi korkokattoa myös isoille kulutusluotoille, eli yli 2000 euron lainoille. Oikeusministeriössä valmistuneessa arvomuistiossa, pohditaan korkokaton laajentumisen lisäksi muita keinoja puuttua pikavippeihin liittyviin ongelmiin. Esille tulleisiin ongelmiin on puututtu viime ...

Vapaaehtoinen luottokielto

Suomessa luottokieltoa haetaan joko Suomen Asiakastiedolta tai Boisnodelta. Hakija saa käyttöönsä todistuksen siitä, että kyse on vapaaehtoisesta luottokiellosta. Näin kiellon voi tarvittaessa perua. Mikäli kieltoa ei itse poista, säilyy se kaksi vuotta.

Uusi lainamuoto kasvaa nopeasti

Kulutusluottojen ja pikavippien uusi kilpailija on muutaman viime vuoden aikana rantautunut Suomeenkin. Vertaislainaus on lainaamisen muoto, jossa yksityishenkilöt lainaavat toisilleen rahaa välittäjäyrityksen kautta.

Pikalainayhtiö Euroloanin toiminta kasvussa

Euroloan Group on tehnyt suuren rahoitusjärjestelyn, jonka avulla se voi myydä sijoitusyhtiölle 300 miljoonan euron edestä saataviaan. Myynnistä saatavien käyttöpääomien avulla yhtiö voi tavoitella huomattavaa kasvua.

Nuoren velkaongelma voi johtaa syrjäytymiseen

Nuorena kerätyt velat voivat vaikeuttaa elämää pitkälle eteenpäin ja aiheuttaa jopa syrjäytymistä. Nuoret ja velka -tutkimushankkeessa on selvitelty nuorten velkaantumista.

Nuorten brittien velkamäärät kasvussa

Iso-Britannian nuorilla aikuisilla on yhä enemmän pikavippejä ja muita vakuudettomia lainoja. Mirror-lehti kertoo, että velka-asioiden vuoksi apua hakevien 17 - 24 -vuotiaiden määrä nousi kesäkuun loppuun mennessä 21 prosentilla.