Kulutusluottojen runsas kasvu Fivan selvityksen alla

Myös Takuusäätiö on huolissaan entistä suurempien luottojen hankinnasta

Kuten aiempina vuosina, kulutusluottojen hankkiminen on näyttäytynyt entistä suurempana. Kun tarkastellaan pelkkiä eri luottolaitosten myöntämiä vakuudettomia kulutusluottoja, kanta on noussut pelkästään kesäkuussa jo 12 prosenttiyksikön vuotuiseen kasvuun. Tämä on Finanssivalvonnan arvion mukaan korkea nousu. Asian kokonaisarviota vaikeuttaa kuitenkin se, ettei esim. ulkomaisten toimijoiden myöntämistä lainoista ole saatavilla tarpeeksi selkeää tietoa. Syyksi arvioidaan ainakin taloudellisen tilanteen koheneminen ja huomattavan alhainen korkotaso. Tällöin on huomattavissa kulutushalukkuuden kasvua, johon haetaan helpotusta kulutusluottojen muodossa. Myös luoton saamisen helppoudella, kulutusluottoa tarjoavien palvelujen lisääntyessä on selkeä vaikutus lainojen ottamiseen, kertoo Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen. Tämän vuoksi Fiva on nähnyt tarpeen, luottoa myöntävien palvelujen tarkemman selvittämisen aloittamiseksi. Arvioinnin kohteeksi on valittu esim. kulutusluottojen mainonnan erityispiirteet ja se, millä ehdoin asiakkaille myönnetään lainoja. Positiivisen luottorekisterin arvo on myös noussut taas keskustelun aiheeksi. On selvitettävä, tulisiko myös Suomessa merkittävimmän osan luoton myöntämisestä olla toimiluvan varaista toimintaa. Ruotsissa ja osassa muita maita tämä on jo yleinen käytäntö. Myös muuhun luotonantoon on paineita saada kohtuuttomia luottoehtoja rajaavia säädöksiä.

READ  Vertaislainat houkuttelevat sijoittajia

Velan kasaantuminen on todellinen ongelma osalle

Finanssivalvonta kokee huolestuttavaksi, että osalle kotitalouksista suurien velkojen kasaantuminen ja velan korkea taso alkaa olla todellinen ongelma. Puhutaan, että pienin osa kotitalouksista on suorastaan ylivelkaantuneita. Puolet kotitalouksien velkataakasta onkin n. 10 % kannettavana. Fiva on huolissaan erityisesti tämän osan kasvamisesta, jolloin sellaisten kotitalouksien määrä lisääntyy, jotka eivät voi hoitaa velkojaan. Takuusäätiö on velkaongelmien kanssa painiville usein tuttu kumppani ja avun hakemisen kohde. Toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar näkee, että tämän hetken kulutusluottojen erityispiirteet näkyvät tavallisesti velkaneuvonnassa muutamien vuosien kuluessa. Pantzar arvioi, että kulutusluottojen kasvun taustalla on suurempi muutos liittyen rahankäyttöön ja hankintoihin. Esimerkiksi luottokortin saaminen on yleistynyt ja niitä saa jo useasta kulutustuotteita myyvistä liikkeistä. Lisäksi laskulle ostaminen yleistyy samaa tahtia kuin erilaiset verkkokaupat. Myös lainaa ilman vakuuksia haetaan enemmän ja havaittavissa on luottosummien kasvua, että jonkinlaista harkinnan vähenemistä.

Huomio siihen, kenellä on mahdollisuus saada lainaa

Kuluttajan on aina vain vaikeampi arvioida sitä, mihin hänen rahansa kuluvat. Tämä vaatii kuluttajalta itseltäänkin aiempaa enemmän selvittämistä ja rahan käytön arviota. Erityisesti se, mihin on rahaa ja mihin taas ei, tarvitaan lisää tietoisuutta. Myös luotonantajien vastuuta tulisi lisätä siten, että aiempaa tarkemmin selvitetään kunkin hakijan maksukykyä verrattuna haettuun luottoon. Tämä tarkoittaa käytännön tasolla eräänlaisen positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa ja päivittämistä. Ko. Rekisteristä olisi selkeästi nähtävissä myös hakijan muut velat ja maksukäyttäytyminen. Positiivinen luottorekisteri toisi näkyväksi tilanteet, joissa asiakas pyrkii hoitamaan velkojaan hankkimalla uutta velkaa. Tällä hetkellä Pantzarin arvion mukaan, tällainen toiminta voi jatkua huomaamatta jopa vuosien ajan ja tulla asiakkaalle itselleenkin ikään kuin huomaamatta.

READ  Nuoren velkaongelma voi johtaa syrjäytymiseen